Hö för kaniner

Basen i kaninens matpyramid ska vara hö. Kaninen ska alltid ha tillgång till hö så att den kan ägna mycket tid åt att tugga på hö. Det är ett naturligt beteende som kaninen behöver få utlopp för.

hö till kaniner

Olika sorters hö

Det finns många olika sorters hö som passar bra för kaniner. Vuxna kaniner kan man till exempel mata med havre-hö, timotej-hö och hö av hundäxing.

För kaninungar kan man med fördel välja alfa-alfa hö eftersom det har lite högre halter av energi och protein, vilket den växande kaninungen kan ha nytta av. Alfa-alfa rekommenderas däremot inte för vuxna kaniner.

Hö är lågkalorimat

Hö innehåller inte särskilt mycket kalorier som kaninen kan tillgodogöra sig. Om man till exempel låter pellets vara bas i kosten istället för hö leder det lätt till övervikt hos kaninen och diverse olika hälsoproblem.

Fiber är viktigt

För att kaninens matsmältningssystem ska fungera korrekt krävs stora mängder fibrer. Hö är en bra metod för kaninen att få i sig tillräckligt med fibrer utan att samtidigt få i sig för mycket kalorier. Det är den här typen av kost som vilda kaniner är anpassade efter och det måste man ta hänsyn till i fångenskap om man vill att de ska må bra. Kaninens matsmältningssystem är anpassat för att bryta ned fiberrik mat som hö, och om det inte får jobba som det ska kan många olika hälsoproblem uppstå.

Hö hjälper till att hålla tänderna i gott skick

Kaninen är inte en varg som dödar ett bytesdjur och sedan kastar i sig stora mängder mat på några minuter. Kaninen är istället ett djur som är anpassat till att långsamt mumsa i sig hö och liknande föda och tugga varje strå noga. Därför har den tänder som ständigt växer, annars skulle tänderna nötas ned helt och försvinna redan tidigt i livet. Om kaninen inte får nöta ned sina tänder växer de sig för långa och deras förhållande till varandra blir fel. En negativ spiral bildas där kaninen får svårare och svårare att tugga, vilket gör att tänderna växer sig allt längre och hamnar alltmer fel. Detta måste åtgärdas av veterinär.

För att förebygga tandproblem ska kaninen alltid ha tillgång till hö så att den gradvis kan nöta ned sina tänder i samma takt som de växer ut. Det gradvisa nötandet hjälper också till att slita ned tänderna jämnt så att inga vassa spetsar bildas. Vassa spetsar kan skada kaninen i munnen och få den att matvägra.